Alekon Cargo > Infovoldik

Infovoldik

INFOVOLDIK Alekon Cargo OÜ 2022

Alekon Cargo OÜ teave ohutusabinõude ja õnnetuste kohta

Alekon Cargo OÜ (Saha-Loo põik 4, Maardu 74114) on kemikaaliseadusest tulenevalt B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte. Kemikaaliseaduse järgne dokumentatsioon on pädevatele asutusele esitatud ning kemikaaliseaduse kohane tegevusluba ohtlike kemikaalide käitlemiseks on laole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud. Kohapealset järelevalvet teostavad Päästeamet (www.rescue.ee) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (www.ttja.ee). Viimase kohapealse riikliku järelevalvetoimingu info on leitav Päästeameti elektrooniliselt aadressilt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted. Üksikasjalikku teavet viimase järelevalvetoimingu, inspekteerimiskava ning täiendava teabe kohta on võimalik taotleda: Päästeametist (rescue@rescue.ee, tel:6282000) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (info@ttja.ee, tel:6672000).

Info ohutusabinõude ja täiendava teabe kohta: Riina Avila, büroojuht, tel. 6388990

Koduleht: www.alekon.ee

e-post: cargo@alekon.ee

ALEKON CARGO – Lai konteinerdepooteenuste valik.

Alecon Cranes