Alates 1985 aastast käesoleva ajani oli Alekon Holding AS-i poolt paigaldatud rohkem kui 120 portaalkraanasid ning teisi spetsiaalseid ümberlaadimismasinaid Eesti, Läti, Ukraina, Venemaa ja Kazahstani sadamates ning tehastes.